0968.266.266

Category Archives: Danh mục dịch vụ

Dịch vụ thám tử DW – Dịch vụ điều tra thông tin kinh tế của doanh nghiệp

Khi bước ra kinh doanh, bất kỳ doanh nghiệp cũng phải tiến hành nghiên cứu thị trường, điều tra các đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực kinh doanh để nắm bắt được các cơ hội kinh doanh. Trước khi ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, các doanh nghiệp […]

Employment background check services

What is employment background check service? Employment background check is a process a company or employer uses to verify a variety of data related to an employee. The check usually takes place when a candidate applies for a job, but can also happen any time the employer deems necessary. Employee background checks have increasingly become […]

Dịch vụ xác minh lý lịch lao động

Dịch vụ xác minh lý lịch lao động là gì? Xác minh lý lịch lao động là một quy trình mà một công ty hoặc người sử dụng lao động sử dụng để xác minh các loại dữ liệu khác nhau liên quan đến một nhân viên. Việc kiểm tra thường diễn ra khi ứng […]

Ngày Càng Có Nhiều Doanh Nghiệp Thuê Thám Tử Điều Tra Kênh Phân Phối

Những yếu tố tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp gồm có hình ảnh sản phẩm, chất lượng sản phẩm, cách phục vụ, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp đó, nhưng muốn sản phẩm được lan tỏa rộng rãi, đến tay người tiêu dùng khắp cả nước thì các doanh nghiệp cần thiết lập […]

Có Nên Thuê Thám Tử điều Tra Người Yêu Trước Hôn Nhân Không?

Có nên thuê thám tử theo dõi người yêu trước khi cưới không? Bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể từng trường hợp giúp bạn có thể quyết định có nên thuê thám tử điều tra người yêu trước hôn nhân hay là không. Không tính đến những trường hợp quen biết lâu […]

Dịch vụ tra thông tin nhật ký lịch sử cuộc gọi

I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA DỊCH VỤ TRA THÔNG TIN NHẬT KÝ LỊCH SỬ CUỘC GỌI HIỆN NAY: Trong cuộc sống hiện nay, khi mà hầu hết những liên lạc của chúng ta đều thực hiện qua điện thoại thì việc tìm kiếm thông tin nhật ký cuộc gọi đôi lúc trở nên rất cần […]

Background check services (part 2)

In part 1, Detective World introduced basic information about employment background check, criminal background check, international background check services. This part will continue with credit background check, personal background check, educational background check – popular tasks included in the detective services of Detective World. 4. Credit background check Credit background check is collecting and recording of […]

Background check services (part 1)

I. What is background check? Background check is one of the detective services usually performed by the detectives of Detective World. Background check is the process that a person or company uses to verify information and issues about a certain individual. Background check helps companies, managers or directors to check criminal record, educational, employment history […]

Dịch vụ xác minh lý lịch (background checks) (phần 2)

Ở phần 1, Detective World đã giới thiệu thông tin cơ bản về các dịch vụ xác minh lý lịch lao động, xác minh lý lịch tư pháp, xác minh lý lịch quốc tế. Phần này sẽ tiếp tục với các dịch vụ xác minh lý lịch tín dụng, xác minh lý lịch cá nhân, […]

Dịch vụ xác minh lý lịch (background checks) (phần 1)

I. Xác minh lý lịch (background checks) là gì? Xác minh lý lịch là một trong các dịch vụ thám tử được thực hiện thường xuyên bởi các thám tử của Detective World. Xác minh lý lịch là quy trình mà một người hoặc công ty sử dụng để xác minh các thông tin, các […]