0968.266.266

Tag Archives: tham tut tu

Một người phụ nữ tên Hoa

Đâu đó tôi từng đọc được rằng, lúc người ta dễ buông tay nhau nhất, không phải là khi còn khó khăn, chật vật, mà là khi mọi thứ đủ đầy, những gánh nặng về cơm áo gạo tiền vơi đi. Đôi lúc, tôi thấy điều đó là đúng thật, như câu chuyện của người […]