0968.266.266

Xác minh công nợ và khả năng trả nợ

Detective World không thực hiện dịch vụ đòi nợ nhưng có thể hỗ trợ tích cực khách hàng trong việc thu hồi công nợ từ khách hàng, đối tác bằng các dịch vụ sau:

  • Xác minh lịch sử tín dụng của công ty khách nợ, giám đốc, nhà quản lý có liên quan
  • Xác minh hiện trạng tài sản, tình hình kinh doanh của khách nợ
  • Xác minh hiện trạng tài sản của giám đốc, cổ đông, thành viên hoặc tài sản của công ty khách nợ
  • Xác minh địa chỉ cư trú hiện tại của giám đốc, cổ đông hoặc thành viên của công ty khách nợ
  • Điều tra, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ
  • Điều tra, xác minh các giao dịch đáng ngờ nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ
  • Điều tra nơi lẩn trốn của khách nợ
  • Hỗ trợ thu thập, củng cố chứng cứ để tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm thu hồi công nợ
  • Theo dõi quá trình di chuyển của khách nợ

Phát sinh công nợ và thu hồi công nợ là một phần tất yếu trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, nếu công nợ không được quản lý tốt sẽ làm suy giảm dòng tiền của công ty. Do đó, quản lý tốt công nợ là một trong những đòi hỏi bắt buộc của nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Hiện nay, trong hầu hết các doanh nghiệp, việc quản lý công nợ được thực hiện bởi bộ phận kinh doanh. Khi phát sinh một khoản công nợ, nhân viên kinh doanh bán hàng cũng chính là người trực tiếp đôn đốc, thu hồi nợ trước khi chuyển qua bộ phận thu hồi nợ/ pháp lý để thu hồi bằng biện pháp tố tụng (nếu không thể thu nợ bằng biện pháp thương lượng).

Trong trường hợp khách nợ cố tình chây ì, không chịu trả nợ, việc thu nợ bằng biện pháp đàm phán, thương lượng (tiền tố tụng) chỉ có thể được thực hiện hiệu quả khi người thu nợ xác minh được tình trạng tài chính, kinh doanh, nơi cư trú, tài sản hiện có,… của khách nợ và của những người có liên quan.

Với năng lực và chuyên môn điều tra đã được chứng minh, khách hàng hoàn toàn có thể uỷ thác cho Detective World để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh thông tin tài sản, tình hình kinh doanh, khả năng trả nợ, nơi lẩn trốn của khách nợ,…

Những thông tin, chứng cứ tài liệu do Detective World thu thập hoàn toàn có thể được sử dụng bằng chứng để khởi kiện khách nợ ra Toà để đòi nợ theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự.

Vui lòng liên hệ với Detective World để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ Thám tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.